Friday, October 10, 2008

Ikon negara

1. Tunku Abdul Rahman = Bapa Kemerdekaan

2. Tun Abdul Razak = Bapa Pembangunan

3. Tun Hussein Onn = Bapa Perpaduan

4. Tun Mahathir mohammad = Bapa Kemodenan aka Perindustrian

5. Datuk seri abdullah Hj Ahmad Badawi = ____________(?)_____________.

No comments: